Chưa bao giờ có thời điểm quan trọng hơn để có bảo hiểm y tế

Ngay bây giờ, bạn cần sự chắc chắn.

Thật tốt khi biết rằng VHP vẫn là chương trình chi phí thấp mà bạn có thể tin tưởng để chăm sóc các nhu cầu sức khỏe của mình.

Hành động nhanh chóng và đăng ký ngay hôm nay để nhận được phạm vi phủ sóng chất lượng cao, chi phí thấp cho năm 2021 mà bạn mong đợi từ VHP.

Đừng bỏ lỡ cơ hội đăng ký của quí vị. Hãy đăng ký ngay hôm nay

Có các chương trình cung cấp khác như bạc, vàng, và bạch kim.

Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của quí vị, vì chúng tôi cũng sinh sống ở đây.

VHP thì khác. Chúng tôi là một phần của cộng đồng với các chuyên gia địa phương thân thiện để giúp quí vị tìm ra kế hoạch phù hợp với nhu cầu của mình.

Gọi 408.885.3560 và nhân viên địa phương của chúng tôi có thể giúp trả lời những câu hỏi của quí vị. Ngoài ra, chúng tôi có thể giới thiệu quí vị đến các nhân viên bảo hiểm địa phương, họ có thể hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quí vị.

Covered California Plan

​Valley Health Plan là dịch vụ bảo hiểm sức khỏe địa phương duy nhất tại quận hạt Santa Clara. Tìm hiểu chương trình bảo hiểm địa phương, chất lượng, giá cả phải chăng nào của chúng tôi là hoàn hảo cho nhu cầu của quí vị.

Tìm Hiểu Thêm

Individual & Family Plan

​Valley Health Plan có bảo hiểm y tế với chi phí thấp nhất cho cá nhân và gia đình. Tìm hiểu thêm về mạng lưới cung cấp, chất lượng chăm sóc và các lợi ích tuyệt vời của chúng tôi.

Tìm Hiểu Thêm

Medi-Cal

Chương trình bảo hiểm y tế do tiểu bang tài trợ cho trẻ em và người lớn. Điều kiện dựa trên mức thu nhập và các tiêu chí khác.

Tìm Hiểu Thêm